Breaking News

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျိုက်လတ်) ဘုံကထိန်ပွဲ

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျိုက်လတ်) ဘုံကထိန်ပွဲ ကို ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးမှ ဦးဆောင်၍ မေဂျာပေါင်းစုံဆရာ၊ဆရာများ ပါဝင်၍ နှစ်စဥ်အမြဲကျင်းပပါသည်။