Breaking News

Women’s Sewing Training

အမျိုးသမီးစက်ချုပ်သင်တန်း (၁/၂၀၁၆) အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျိုက်လတ်)နှင့် ကျိုက်လတ်မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန တို့ပူးပေါင်း၍ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

စဉ်သင်တန်းအမည်သင်တန်းကာလသင်တန်းသားဦးရေပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သောအဖွဲ့အစည်း
အမျိုးသမီးစက်ချုပ်သင်တန်း(၁/၂၀၁၆) ၂၁ကျိုက်လတ်မြို့နယ်
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမျိုးသမီးစက်ချုပ်သင်တန်း(၁/၂၀၁၇)၃၀ကျိုက်လတ်မြို့နယ်
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမျိုးသမီးစက်ချုပ်သင်တန်း(၁/၂၀၁၉) စုစုပေါင်း-၆၀ကျိုက်လတ်မြို့နယ်
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမျိုးသမီးစက်ချုပ်သင်တန်း(၂/၂၀၁၉)ကျိုက်လတ်မြို့နယ်
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန