Breaking News

G.T.I(Kyaiklat)’s ceremony of Bhone Kha Htein

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျိုက်လတ်) ဘုံကထိန်ပွဲ ကို ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးမှ ဦးဆောင်၍ မေဂျာပေါင်းစုံဆရာ၊ဆရာများ ပါဝင်၍ နှစ်စဥ်အမြဲကျင်းပပါသည်။

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျိုက်လတ်) ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်ခြင်းကို ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးနှင့် ဆရာ၊ဆရာမများမှဦးဆောင်၍ မေဂျာပေါင်းစုံမှကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

Fresh Welcome Ceremony of G.T.I (Kyaiklat)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျိုက်လတ်) တွင် Fresher Welcome Ceremony ကို နှစ်စဥ်ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပခဲ့ရာ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်နှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်တွင် Fresher Welcome Ceremony ကိုကျင်းပခဲ့သည့် မှတ်တမ်းတင်ပုံများဖြစ်ပါသည်။